Improving opportunities

Zwiększanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dla społeczności zmarginalizowanych

Wybór języka

EN PL CZ TR

Ustawienia dla niedowidzących

 K 
A  A  A

Partnerzy

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Treść

Produkty projektu w bazie EST

31-12-2013

Zgodnie z zasadami projektów partnereskich LdV produkty projektu “Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities” umieszczone zostały w bazie European Shared Treasure http://llp.est.org.pl/.

Spotkanie Partnerów - Polska 23. -25. czerwca 2013

09-09-2013

W dniach od 23 do 25 czerwca 2013r. odbędzie się IX spotkanie partnerów projektu “Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities” realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Gospodarzem spotkania będzie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 

W trakcie wizyty Partnerzy odwiedzą Centrum Aktywizacji Zawodowej działające w ramach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,  gdzie zapoznani zostaną z działaniami urzędu na rzecz osób bezrobotnych, a w szczególności  z aktywnymi formami udzielanego wsparcia. W dalszej części wizyty gościom zostanie przedstawione jedno z działań – poradnictwo grupowe – prowadzone przez wrocławskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Ponadto Partnerzy wezmą udział w wizycie studyjnej, która odbędzie się Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, które we współpracy z Fundacjami InPosterum i PROM prowadzą aktualnie działania wspierające integrację społeczności romskiej.

W drugim dniu spotkania tj. 25.06.2013r. w Hotelu Mercure przy placu Dominikańskim 1 we Wrocławiu odbędzie się Konferencja Podsumowująca Projekt, podczas której zarówno partnerzy jak i zaproszeni goście podzielą się wiedzą i przykładami dobrych praktyk związanych z tematami poruszanymi w projekcie „Improving...”. Organizatorzy mają nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do wymiany doświadczeń osób bezpośrednio związanych z tematyką społeczności zagrożonych marginalizacją i zaowocuje dalszą międzynarodową współpracą.

W konferencji oprócz Partnerów projektu – przedstawicieli Urzędu Pracy w Jabloncu n. Nisou z Czech, przedstawicieli Szkoły Językowej EDUCA z Czech, przedstawicieli Trabzońskiego Dyrektoriatu Edukacji Narodowej z Turcji oraz przedstawicieli Komitetu ds. Edukacji i Zatrudnienia hrabstwa Clare w Irlandii uczestniczyć będą:

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Fundacja In Posterum

Censym CKU Zielona Góra (Practice Firms)

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów

Wydział Edukacji i Nauki UMWD

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Fundacja Integracji Społecznej PROM

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

Fundacja Imago

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Fundacja Merkury

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Wałbrzychu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Pozarządowy Ośrodek Kariery

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z panem Wojciechem Kędziorem wojciech.kedzior@dwup.pl.

 

Spotkanie Partnerów - Irlandia 13. -17. kwietnia 2013

09-09-2013

Planowana jest realizacja ósmego spotkania partnerów projektu “Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities” realizowanego w ramach programu Lifelong Learning.

Celem projektu i zarazem tematyką niniejszego spotkania będzie przedstawienie modeli dobrych praktyk, opracowanych w poszczególnych krajach partnerskich, które dotyczą udzielanego wsparcia członkom społeczności uznawanych za marginalizowane, czyli tych, które mogą mieć trudności z dostępem do  zatrudnienia, czy niewielkim udziałem w rynku edukacji i szkoleń.

Spotkanie poprowadzi Co Clare VEC/ National Co-ordination Unit w Dublinie. Dublin został wybrany jako miejsce spotkania aby umożliwić partnerom projektu zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, infrastrukturą oraz działaniami podejmowanymi przez irlandzki Departament Edukacji i Umiejętności (Department of Education and Skills), a przy okazji zwiedzenie stolicy Irlandii.

Temat spotkania koncentrować się będzie na zagadnieniu ESL – osób przedwcześnie opuszczających system edukacji. Partnerzy podczas dyskusji, prezentacji oraz warsztatów będą mieli okazję wymienić się praktykami stosowanymi w ich krajach w celu wsparcia proponowanego przez instytucje i inne organizację osobom bez wykształcenia i o niskich kwalifikacjach. 

Dodatkowo zaproszeni przez gospodarza prelegenci zaprezentują stosowane przez irlandzkie organizacje rządowe praktyki zarówno mające na celu ograniczanie zjawiska ESL, jak i formy wsparcia osób młodych, które porzuciły przedwcześnie szkołę.

Prelegenci:

- Mary Gordon, Senior Psychologist, NEPS, DES

- Johnny Meehan, Acting Director of Services Youth Advocate Programme

-Jean Rafter, Regional Manager, National Educational Welfare Board

-Ken Smart, Regional Youthreach Co-ordinator, Co Dublin VEC

Spotkanie obejmie także wizytę w Youthreach Centre w Tallaght dla osób przedwcześnie kończących naukę oraz Areszcie dla młodych osób (Detention Centre), które zostały wysłane tam przez służby zawieszenia w Lusk, North County Dublin.

Uczestnicy spotkania podczas programu kulturowego udadzą się nad wodospad Powerscourt, zwiedzą dolinę Glendalough i będą mnieć okazję uczestniczyć w Tradycyjnej Nocy Irlandzkiej z tańcami narodowymi.
Uczestnikami będą wskazani poniżej partnerzy:

1. Republika Czeska – Urząd Pracy w Jabloncu n. Nisou.

2. Republika Czeska – EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

3. Polska – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

4. Turcja - Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji Trabzon.

5. Co. Clare VEC/National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres.

Dalsze informacje na temat spotkania można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z reprezentantami partnera irlandzkiego:
Gerard Griffin:
gerard.griffin@sttc.ie
Bernie Kelleher:
Berniekelleher@sttc.ie

 

Spotkanie Partnerów - Turcja – 26. - 30. Stycznia 2013

09-09-2013

Siódme spotkanie partnerów Projektu "Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities" realizowanego w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie odbędzie się w dniach 26 – 30 stycznia 2013 roku w Turcji. Gospodarzem spotkania jest Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji w Trabzonie.

Podczas tego spotkania poruszona zostanie tematyka związana z poradnictwem zawodowym oraz przybliżona zostanie idea jednego z rozwiązań wspierającego przedsiębiorczość młodych ludzi tj.  Practise Firms. W ramach profesjonalnego programu partner turecki przewidział szereg wykładów prowadzonych przez partnerów projektu oraz ekspertów z zewnętrznych organizacji partnerskich. Wykłady wygłosi między innymi przedstawiciel Trabzońskiego Centrum Poradniczo-Badawczego (Trabzon Guidance Research Centre), który przybliży informacje na temat systemu poradnictwa zawodowego oraz systemu kształcenia zawodowego w Turcji. Partnerzy z Czech i Polski zaprezentują ideę Practise Firms (wirtualnych firm, przedsiębiorstw symulacyjnych) na krajowych przykładach.

Podczas mobilności partnerzy projektu odwiedzą  Szkołę Zawodową (Trabzon Navigation and Industrial Vocational High School), Oddział Urzędu Pracy w Trabzonie (Turkey Labour Agency Trabzon Branch) oraz Trabzoński Park Technologiczny  (Trabzon Technopolis). Partnerzy będą mieli okazję zapoznać się z działaniami realizowanymi przez Technopolis na rzecz kształcenia zawodowego.

W ramach programu kulturowego partnerzy odwiedzą Ayder Plateau, Thermal Spring  oraz Memişağa Mansion, przewidziano również wizytę z w przetwórni herbaty, po której zostaną oprowadzeni przez przewodnika.  

Uczestnikami będą wskazani poniżej partnerzy:

1. Republika Czeska – Urząd Pracy w Jabloncu n. Nisou.

2. Republika Czeska – EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

3. Polska – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

4. Turcja - Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji Trabzon.

5. Co. Clare VEC/National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres.

Po dalsze informacje o spotkaniu proszę kontaktować się z  panem Uğur Ulukaya, ugurulukaya@gmail.com

Spotkanie Partnerów - Republika Czeska - 1 - 5 grudnia 2012

09-09-2013

Szóste spotkanie partnerskie w ramach projektu "Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities" realizowanego w programie Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie, odbędzie się między 1. a 5. grudnia 2012 w Republice Czeskiej. Spotkanie organizowane jest przez Urząd Pracy w Jabloncu nad Nysą i EDUCA - vzdělávací Centrum, sro.

Głównymi tematami będą programy edukacyjne dla osób bezrobotnych oraz kwestie jakości edukacji. Spotkanie w ramach profesjonalnego programu obejmie szereg wykładów partnerów projektu oraz zaproszonych ekspertów z zewnętrznych organizacji partnerskich. Przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Liberecu przedstawi informacje o zapobieganiu przedwczesnemu opuszczaniu nauki w regionie Liberec, a przedstawiciel stowarzyszenia obywatelskiego Most do edukacji w Semily wygłosi prezentację bazującą na przykładach dobrych praktyk w programach szkoleniowych dla bezrobotnych. Partnerzy zaprezentują wkład dotyczący programów szkoleń dla bezrobotnych, systemów kształcenia ustawicznego, oraz monitorowania jakości kształcenia. Dodatkowym tematem będzie porównanie podejścia do zagadnienia długotrwale bezrobotnych w krajach partnerskich.

Uczestnicy zapoznają się z kulturą i warunkami pracy w kraju libereckim. Będą też mieli możliwość spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego i regionalnej filii Urzędu Pracy w Libercu, w celu wymiany doświadczeń w ramach głównych tematów spotkania i w związku z funkcjami służby cywilnej w obszarach zatrudnienia i rynku pracy.                                                                                               

Uczestnikami będą wskazani poniżej partnerzy:

1. Republika Czeska – Urząd Pracy w Jabloncu n. Nisou.

2. Republika Czeska – EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

3. Polska – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

4. Turcja - Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji Trabzon.

5. Co. Clare VEC/National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres.

Po dalsze informacje o spotkaniu proszę kontaktować się z panią Eleną Čermákovą, elena.cermakova@jn.mpsv.cz

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

1 2 > >>
Ilość odwiedzin: 845320

Współpraca

Współpraca:  CZ IR PL TR
Wykonanie: Marek Domrzał
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.