Improving opportunities

Možnosti zlepšení pracovních příležitostí u skupiny nezaměstnaných ohrožených na trhu práce

Výběr jazyka

EN PL CZ TR

Nastavení pro lidi se zrakovým postižením

 K 
A  A  A

Partneři

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Obsah

Přehled obecných informací o projektu

Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci - Jablonec nad Nisou ve spolupráci s dalšími partnery realizuje projekt s názvem "Možnosti zlepšení pracovních příležitostí u skupin nezaměstnaných ohrožených na trhu práce". Cílem projektu je podělit se o osvědčené postupy, které byly vyvinuty v partnerských zemích na podporu nezaměstnaných ohrožených na trhu práce. Tyto skupiny mají problémy na trhu práce s přístupem k zaměstnání, vykazují omezenou účast ve vzdělávacích programech a mají jasně vymezené poruchy vzdělávání a učení.

Partneři projektu zajišťují pořádání seminářů a konferencí k dohodnutým tématům. Hostitelská organizace odpovídá za všechny aspekty spojené s organizací seminářů. Zejména se jedná o zajištění místa konání, hlavních mluvčích  ke zvoleným tématům a zajištění výstupů ze seminářů. Partneři rovněž organizují návštěvy vybraných místních organizací a center, které se efektivně zabývají tématy, vyhodnocovanými v průběhu projektu. Všechny partnerské organizace získávají velké množství nových informací souvisejících s projednávanými tématy. Hlavní témata pro jednotlivé semináře v partnerských zemích jsou:

1) předčasné ukončování školní docházky,
2) menšinové skupiny na trhu práce,

3) dlouhodobě nezaměstnaní na trhu práce,

4) vzdělávací programy pro nezaměstnané a otázky spojené s kvalitou (vzdělávání),

5) virtuální firmy a aktivity usměrňující studenty při vstupu na trh práce.

Formulář kontaktu

Zadejte kód
 

Všechna pole jsou povinná.
Počet zobrazení: 837651

Spolupráce

Spolupráce:  CZ IR PL TR
Vytvořeno: Marek Domrzał
Tento project je podporován Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání. Tato publikace (komunikace) odráží názory pouze autora a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv zneužití, které by mohlo být způsobeno užitím informací obsažených zde.