Improving opportunities

Možnosti zlepšení pracovních příležitostí u skupiny nezaměstnaných ohrožených na trhu práce

Výběr jazyka

EN PL CZ TR

Nastavení pro lidi se zrakovým postižením

 K 
A  A  A

Partneři

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Obsah

Cíle

Cílem projektu je najít nové způsoby práce s lidmi, kteří jsou sociálně vyloučení ze společnosti a nejsou zapojeni do pracovního procesu nebo ve vzdělávacích a školících programech realizovaných v partnerských zemích. Projekt se zaměřuje na klíčové manažery pracující v organizacích zapojených do partnerství. Vzájemná výměna informací a sdílení osvědčených postupů v rámci projektu budou mít pozitivní dopad na dospělé a mládež ze sociálně vyloučených skupin (skupin ohrožených na trhu práce), které využívají služeb partnerských organizací.

Projekt řeší následující témata:

- systém vzdělávání, který podporuje žáky s poruchami učení.

- práce s menšinami (romská komunita, „kočovníci“ (tzv. travellers) v Irsku).

- zvýšení povědomí účastníků, zejména manažerů lidských zdrojů organizací zapojených do partnerství o práci se sociálně vyloučenými skupinami (skupinami ohroženými na trhu práce).

- výměna zkušeností mezi klíčovými manažery partnerů v oblasti trhu práce a evropského systému vzdělávání v partnerských zemích.

- využití kariérového poradenství a rámcového vzdělávacího poradenství pro studenty ze znevýhodněných prostředí  hlavním (ústředním) v projektu bude využití kariérového poradenství a rámcového vzdělávacího poradenství pro studenty ze znevýhodněného prostředí

Formulář kontaktu

Zadejte kód
 

Všechna pole jsou povinná.
Počet zobrazení: 830272

Spolupráce

Spolupráce:  CZ IR PL TR
Vytvořeno: Marek Domrzał
Tento project je podporován Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání. Tato publikace (komunikace) odráží názory pouze autora a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv zneužití, které by mohlo být způsobeno užitím informací obsažených zde.