Improving opportunities

Možnosti zlepšení pracovních příležitostí u skupiny nezaměstnaných ohrožených na trhu práce

Výběr jazyka

EN PL CZ TR

Nastavení pro lidi se zrakovým postižením

 K 
A  A  A

Partneři

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Obsah

Partneři

1. Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště v Liberci - Jablonec nad Nisou – Česká republika

Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci - Jablonec nad Nisou je součástí organizační jednotky státu, Úřadu práce České republiky. 70 zaměstnanců pracuje s organizacemi v regionu JN. Úřad práce se zabývá nejen zprostředkováním zaměstnání evidovaným uchazečům, ale je také zodpovědný za zlepšení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti, volby povolání a celoživotního učení. Úřad práce úzce spolupracuje se zaměstnavateli na trhu práce s cílem vytváření nových pracovních míst za finanční podpory státního rozpočtu a fondů Evropské unie. Hlavním úkolem úřadu práce je dosáhnout pokud možno plné a produktivní zaměstnanosti v regionu Jablonec nad Nisou. Tento úkol je podporován především aktivní podporou zaměstnanosti na českém a evropském trhu práce, zahrnující např. odborné poradenské služby, poskytování podpory v nezaměstnanosti, pomoc při výběru dalšího vzdělávání, informace o volných pracovních místech a zprostředkování zaměstnání, evropské služby zaměstnanosti EURES, rekvalifikace, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podporu vytváření nových pracovních míst, realizace projektů podporovaných EU, vyplácení dávek státní sociální podpory a další.

Kontaktní údaje

2. EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o. – Česká republika

EDUCA - vzdělávací centrum je poměrně malá soukromá škola aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Educa připravuje a organizuje školení v různých typech vzdělávání: jazykové kurzy, IT, účetnictví a daně, měkké dovednosti apod.

Jednou z hlavních činností je příprava a realizace různých jazykových kurzů a překladatelské a poradenské služby. Centrum využívá moderní komunikační metody učení a má zkušenosti s programem Evropské jazykové portfolio (European Language Portfolio – ELP). Využívá jeho metody výuky, metody hodnocení a sebehodnocení, flexibilní výuku a jiné metody, sugestopedia a mnohotvárné učení aj.

Educa je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a nabízí akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky a rekvalifikační kurzy. Má pravomoc udělovat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností v následujících kurzech: Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače, Účetnictví, Daňová evidence, a dále pořádá kurzy  pro absolventy základní a střední škol, kurzy praktických dovedností s využitím výpočetní techniky, s výukou anglického jazyka a řadu dalších kurzů.

Educa se rovněž účastnila různých projektů a má bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro přistěhovalce a žadatele o azyl. Centrum navštěvuje široké spektrum klientů od studentů středních škol po seniory, od odborníků po nezaměstnané.

Educa je připravena pro certifikaci systémů jakosti ISO a velmi intenzivně se zajímá o tematiku řízení jakosti.

Centrum má zkušenosti s realizací národních a mezinárodních projektů. Zaměstnanci a učitelé se účastnil několika projektů v rámci programů Sokrates, Grundtvig, Leonardo Mobility a Lingua. Educa je členem Hospodářské komory ČR, Asociace vzdělávání dospělých ČR a Asociace učitelů angličtiny.

Kontaktní údaje

3. Co Clare VEC (County Clare Vocational Education Committee) - Národní koordinační jednotka vzdělávacích center pro seniory kočovníky(travellers) – Irsko

Národní koordinační jednotka je součástí Co Clare VEC. Národní koordinátor je zaměstnancem irského Ministerstva školství a vědy a má za úkol sledovat rozvoj sítě vzdělávacích center pro seniory kočovníky (travellers) ("STTCs"), které jsou financovány přímo ministerstvem. Národní koordinátor má základnu v Národní koordinační jednotce a poskytuje všeobecnou podporu a poradenství síti vzdělávacích center STTC. Národní koordinační jednotka ve spojení s Clare Co VEC zajišťuje síti STTC stálou politickou podporu. Síť STTC poskytuje členům skupiny kočovníků(travellers) vzdělávání a školicí programy v samostatném vzdělávacím režimu. Projekt se zabývá nízkým zastoupením skupiny kočovníků (travellers) na trhu práce v Irsku. Národní koordinátor má díky svému postavení v síti vzdělávacích center přímý přístup k překážkám, které brání této skupině při vstupu na trh práce. Problematika nízké úrovně zaměstnanosti kočovníků(travellers) je jedním z témat, které bude řešit jeden z pořádaných seminářů v rámci partnerství.

Kontaktní údaje

4. Dolnoslezský vojvodský úřad práce - Polsko

Dolnoslezský vojvodský úřad práce (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy DWUP) je organizační jednotkou s vlastním systémem řízení. Zabývá se následujícími činnostmi:
1) analýza trhu práce a ovlivňování zaměstnanosti a tvorby pracovních příležitostí,
2) realizace aktivit spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu,
3) realizace aktivit podle pravidel volného pohybu pracovní síly mezi členskými státy EU, včetně poskytování služeb EURES,
4) organizace, koordinace a poskytování služeb odborného poradenství v Dolnoslezském vojvodství,
5) analýza a zveřejňování odborných informací v oblasti vojvodství,
6) koordinace aktivit celoživotního vzdělávání pro dlouhodobě nezaměstnané,
7) spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a specifických pracovních příležitostí na trhu práce.

Organizační struktura - DWUP se skládá mimo jiné ze čtyř odborných týmů s názvem "Centrum informací a plánování profesní kariéry", lokalizovaných ve městech Jelenia Gora, Legnica, Walbrzych a Wroclaw. Tyto týmy pracují s mnoha klienty, včetně cílových skupin zahrnutých v tomto projektu, tedy i s osobami ze sociálně vyloučených skupin, které mají problémy s přímým přístupem k zaměstnání na trhu práce, v malé míře se zúčastňují vzdělávacích programů a které mají poruchy učení. DWUP udržuje v rámci projektu kontakty s organizacemi v oblasti trhu práce a vědeckého výzkumu, zaměřeného na prognózy trendů na trhu práce v Polsku.

Kontaktní údaje

5. Provincionální ředitelství národního vzdělávání Trabzon - Turecko

Provincionální ředitelství národního vzdělávání Trabzon je vládní orgán veřejné správy. Zajišťuje vzdělávání v provincii Trabzon, kde dochází na střední odborné školy 37 880 studentů, působí 5 profesních vzdělávacích center a 13 státních vzdělávacích center s 17 516 studenty. 12779 studentů (72,96%) z center odborného vzdělávání a odborných středních škol pochází z venkovských oblastí a sociálně-ekonomicky znevýhodněných rodin postižených nezaměstnaností, která je hlavním problémem regionu. Většina studentů rovněž pochází z problematických rodin a nevyhovujícího životního prostředí, což v důsledku vede k jejich nedostatečnému společenskému ocenění. Partner má v úmyslu pracovat s osobami, které mají početné zastoupení mezi sociálně vyloučenými skupinami, zejména s učni, duševními pracovníky a učiteli. Cílem práce s touto skupinou je rovněž snížit délku jejich dlouhodobé nezaměstnanosti a usnadnit přístup na trh práce s pomocí virtuálních firem. Z tohoto důvodu spolupracuje turecký partner s Centrem odborného vzdělávání v rámci projektu LDV "Inovativní studijních nástrojů v oblasti odborného vzdělávání (www.inletvedu.eu). Provincionální ředitelství národního vzdělávání Trabzon má rovněž v úmyslu zřídit v provincii Trabzon národní centrální úřad fiktivních firem, takže je v kontaktu se Evropskou sítí virtuálních firem (www.europen.info).

Kontaktní údaje

Formulář kontaktu

Zadejte kód
 

Všechna pole jsou povinná.
Počet zobrazení: 837655

Spolupráce

Spolupráce:  CZ IR PL TR
Vytvořeno: Marek Domrzał
Tento project je podporován Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání. Tato publikace (komunikace) odráží názory pouze autora a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv zneužití, které by mohlo být způsobeno užitím informací obsažených zde.