Improving opportunities

Zwiększanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dla społeczności zmarginalizowanych

Wybór języka

EN PL CZ TR

Ustawienia dla niedowidzących

 K 
A  A  A

Partnerzy

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Treść

Spotkanie Partnerów - IRLANDIA 24 – 26 Października 2012

09-09-2013

Irlandia będzie gospodarzem 5. spotkania w ramach projektu "Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities" - Program Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie.                                                                                                                                                                    

Celem projektu jest wymiana modeli najlepszych praktyk, które zostały opracowane w krajach partnerskich w odniesieniu do wsparcia członków zmarginalizowanych społeczności, którzy mają utrudniony dostęp do bezpośredniego zatrudnienia na rynku pracy, oraz w sposób niewystarczający uczestniczą w programach kształcenia
i szkolenia
.                                                                                             

Spotkanie poprowadzi jednostka Co VEC / National Clare Koordynator w Ennis, Co Clare. Jest to druga podróż uczestników projektu do Ennis w ramach partnerstwa. Spotkanie będzie się składać z oficjalnych prezentacji, a jego część poświęcona zostanie warsztatom służącym zbadania tematu spotkania, którym są długotrwale bezrobotni. Jak jest już w zwyczaju, spotkanie obejmie także wizytę w instytucji edukacyjnej związanej z tematem projektu.                                                                      

Uczestnicy odwiedzą kampus Uniwersytetu Limerick, gdzie zapoznają się z prezentacją na temat programu Access, którego celem jest zachęcanie osób ze zmarginalizowanych środowisk do większego udziału w zdobywaniu wykształcenia 3-ga stopnia. Przewidziany jest również doskonały program kulturowy,  umożliwiający uczestnikom wgląd w irlandzką kulturę i sposób życia. Obejmuje on wizyty w tradycyjnej irlandzkiej wiosce Adare oraz wycieczkę do Adare Manor.

Spotkanie partnerskie odbędzie się w dniach od 22 do 26 października 2012.                                             

Głównymi tematami tego spotkania partnerów będą:

A) długotrwałe bezrobocie - będziemy przyglądać się strategiom badającym długotrwałe bezrobocie,

B) Przegląd wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych,

C) Przegląd wsparcia dla bezrobotnych (dokonywanie porównań między krajami Partnerstwa),

D) Inne:

- Wgląd w ESOL (English for Speakers of other Languages)  program prowadzony przez Clare VEC - "Język angielski dla osób mówiących innymi językami",

- University of Limerick - program Access,

- Youthreach - program prowadzony w Clare,

Następujący Partnerzy będą uczestniczyć w spotkaniu w Irlandii:

1. Republika Czeska – Urząd Pracy w Jabloncu n. Nisou.

2. Republika Czeska – EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

3. Polska – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

4. Co. Clare VEC/National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres.

Więcej informacji o spotkaniu można uzyskać kontaktując się z:

Gerard Griffin: gerard.griffin@sttc.ie

Bernie Kelleher:  BernieKelleher@sttc.ie

Spotkanie Partnerów - Polska 10 - 12 czerwca 2012 r.

09-09-2013

W dniach od 10 do 12 czerwca 2012 r. odbędzie się kolejne spotkanie partnerów projektu “Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities” realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Gospodarzem spotkania będzie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

W trakcie wizyty Partnerzy odwiedzą Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz Ochotniczy Hufiec Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Goście będą mieli okazję do zapoznania się z działaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz długotrwale bezrobotnych i osób zagrożonych marginalizacją, a w Ochotniczym Hufcu Pracy – z metodami przeciwdziałania przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji oraz zapobiegania negatywnym skutkom tego zjawiska. Tematykę uzupełnią informacje o systemie edukacji w Polsce i krajach partnerskich. Partnerzy projektu będą także mieli okazję do spotkania i wymiany doświadczeń
z kadrą DWUP.

Uczestnikami spotkania w dniach 10-12 czerwca 2012 r. będą przedstawiciele Urzędu Pracy w Jabloncu nad Nisou (Republika Czeska), EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o (Republika Czeska), Trabzon Provincial Directorate of National Education (Turcja), Co. Clare VEC/National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres (Irlandia), a także Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udziela pan Wojciech Kędzior: wojciech.kedzior@dwup.pl

Spotkanie Partnerów - IRLANDIA 21 - 25 kwietnia 2012

12-09-2012

Irlandia będzie gospodarzem trzeciego spotkania partnerów projektu “Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities” realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Organizatorem spotkania będą Co Clare VEC/ National Co-ordination Unit in Ennis, Co Clare.

Spotkanie partnerskie odbędzie się w dniach 21 kwietnia do 25 kwietnia 2012 r.

Tematy trzeciego spotkania to:

A) Travellers i Romowie.

B) Długotrwale bezrobotni.

Gerard Griffin, Krajowy Koordynator, monitoruje rozwój sieci Wyższych Centrów Szkoleniowych dla Traveller w Irlandii (STTCs) z ramienia Departamentu Edukacji i Nauki (DES). Dzięki pełnionej funkcji Gerard Griffin ma bezpośredni kontakt z grupą etniczną Travellers i może łatwiej identyfikować bariery w dostępie do rynku pracy, z którymi styka się ta społeczność. Mamy nadzieję, że spotkanie poświęcone będzie podzieleniu się przez przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich modelami najlepszych praktyk ukazujących jak można takie bariery przezwyciężać w krajach partnerskich.

Kwestia słabego udziału Travellers w zatrudnieniu i braki w korzystaniu z podstawowego systemu edukacji będą jednymi z tematów eksplorowanych w trakcie spotkania partnerskiego w Irlandii.

Następujący Partnerzy będą uczestniczyć w spotkaniu w Irlandii.

1. Republika Czeska – Urząd Pracy w Jabloncu n. Nisou.

2. Republika Czeska – EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

3. Polska – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

4. Turcja - Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji Trabzon.

5. Co. Clare VEC/National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres.

W niedługim czasie będzie dostępny harmonogram tego spotkania partnerskiego, a dodatkowe informacje dotyczące spotkania można uzyskać kontaktując się z Frances Morrissey pod adresem: fmorrissey@iol.ie

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

<< < 1 2
Ilość odwiedzin: 827259

Współpraca

Współpraca:  CZ IR PL TR
Wykonanie: Marek Domrzał
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.