Improving opportunities

Zwiększanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dla społeczności zmarginalizowanych

Wybór języka

EN PL CZ TR

Ustawienia dla niedowidzących

 K 
A  A  A

Partnerzy

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Treść

Działania upowszechniające

Promowanie informacji na temat podejmowanych działań projektowych, przedstawianych podczas międzynarodowych, krajowych czy lokalnych spotkań, rozpowszechnianie informacji o dobrych praktykach, dystrybucja materiałów im poświęconym czy raportów powstałych podczas trwania projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci  jest jego  kluczowym aspektem, jako że stanowi gwarancję podtrzymywania i dalszego trwania projektu nawet po zakończeniu jego finansowania. Z punktu widzenia celów Komisji Europejskiej zasadnicze znaczenie ma upowszechnianie rezultatów, jako działanie służące zapewnieniu ich trwałości.

Definicja: „Upowszechnianie - polski termin upowszechnianie odpowiada angielskiemu dissemination, co z kolei, sięgając po łacińskie źródło słowa, oznacza rozsiewanie (łac. Seminare – siać, rozsiewać). Upowszechnianie oznacza zatem uczynienie jakiejś rzeczy, sprawy czy idei powszechną, szeroko rozprzestrzenioną i dostępną.

Jakie są kluczowe założenia planu upowszechniania?


Przede wszystkim należy wiedzieć co, komu i jak udostępniamy. Należy określić grupy docelowe, sformułować dla każdej z nich właściwy przekaz, wybrać najbardziej skuteczne sposoby dotarcia do określonych grup i wreszcie efektywnie zrealizować zamierzone działania. Celem działań upowszechniających ma być to, by jak najwięcej osób czy instytucji odniosło możliwie trwałą korzyść z faktu, że dany projekt został zrealizowany.

Ustalono, że wszystkie działania upowszechniające prowadzone przez partnerów projektu będą systematycznie przekazywane (raz na miesiąc przez cały okres realizacji projektu) do koordynatorki projektu, którą jest Elena Čermáková. Informacje będą zamieszczane na stronie www w odpowiednim arkuszu i zostaną wykorzystane przy opracowywaniu raportu końcowego.

Upowszechnianie odbywa się między innymi w oparciu o:

• Aktualizację informacji na stronie projektu.

• Regularne publikacje w biuletynach/czasopismach związanych z grupami docelowymi.

• Wykładach i prezentacjach na konferencjach regionalnych i krajowych.

• Publikację broszury z podstawowymi informacjami na temat projektu.
 
• Rozwój sieci kontaktów na poziomie europejskim, bazy instytucji czy osób, z którymi w ramach danego zagadnienia można kontynuować współpracę.

Ramy czasowe:
Upowszechnianie będzie się odbywać przez cały czas trwania projektu .

Ta sekcja zawiera łącza do działań podejmowanych przez partnerów, które mają na celu upowszechnianie projektu oraz jego rezultatów. Działania każdego z partnerów są dostępne w zakładce "Działania w zakresie upowszechniania" menu po lewej stronie lub po kliknięciu na linki podane poniżej:

1. Działania upowszechniające partnera czeskiego Educa.

2. Działania upowszechniające partnera czeskiego Urząd Pracy w Jabloncu nad Nisou - część pierwsza.

3. Działania upowszechniające partnera czeskiego Urząd Pracy w Jabloncu nad Nisou - część druga.

4. Działania upowszechniające partnera tureckiego Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü.

5. Działania upowszechniające partnera polskiego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Formularz kontaktowy

Wprowadź kod
 

Wszystkie pola są wymagane
Ilość odwiedzin: 830878

Współpraca

Współpraca:  CZ IR PL TR
Wykonanie: Marek Domrzał
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.