Improving opportunities

Zwiększanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dla społeczności zmarginalizowanych

Wybór języka

EN PL CZ TR

Ustawienia dla niedowidzących

 K 
A  A  A

Partnerzy

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Treść

Informacje ogólne o projekcie

Urząd Pracy w Jabloncu nad Nisou (Czechy) we współpracy z innymi partnerami przedstawił projekt zatytułowany „Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities”. Celem projektu jest dzielenie się modelami najlepszych praktyk wdrażanych w krajach partnerskich, związanych z zapewnianiem wsparcia społecznościom marginalizowanym, których członkowie mają utrudniony dostęp do zatrudnienia na rynku pracy, niski udział w systemie edukacji i programach szkoleniowych. 

Partnerzy projektu organizują seminaria/konferencje poświęcone uzgodnionym tematom. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi związanymi z seminariami/konferencjami zajmuje się partner-gospodarz. Obejmują one rezerwację miejsca konferencji, ustalenie wystąpień prelegentów, dokumentowanie rezultatów seminariów/konferencji oraz zorganizowanie wizyt w wybranych lokalnych organizacjach i instytucjach, które skutecznie radzą sobie z kwestiami omawianymi w czasie trwania projektu. Jesteśmy przekonani, że wszystkie organizacje partnerskie będą mogły się wiele nauczyć. Najważniejsze tematy poruszane podczas seminariów/konferencji w krajach partnerskich obejmują:

1) wczesne opuszczanie systemu edukacji,

2) społeczności mniejszościowe i ich dostęp do rynku pracy,

3) długotrwale bezrobotni i ich dostęp do rynku pacy,

4) programy edukacyjne dla bezrobotnych i związane z nimi kwestie jakości nauczania,

5) praktyki w zakładach pracy i inne działania wspierające uczniów/uczących się dorosłych na rynku pracy.

 

Formularz kontaktowy

Wprowadź kod
 

Wszystkie pola są wymagane
Ilość odwiedzin: 830864

Współpraca

Współpraca:  CZ IR PL TR
Wykonanie: Marek Domrzał
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.