Improving opportunities

Zwiększanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dla społeczności zmarginalizowanych

Wybór języka

EN PL CZ TR

Ustawienia dla niedowidzących

 K 
A  A  A

Partnerzy

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Treść

Cele

Celem projektu jest znalezienie nowych metod pracy z osobami, które są w społeczeństwie marginalizowane, nie mają zatrudnienia, nie kształcą się i nie uczestniczą w programach szkoleniowych dostępnych w krajach partnerskich. Projekt skupia się na działaniach głównych kierowników pracujących w organizacjach uczestniczących w programie partnerskim. Mamy nadzieję, że wzajemne uczenie się od siebie i wymiana najlepszych praktyk, które są możliwe dzięki projektowi, będą miały pozytywny wpływ na dorosłych i młodzież z marginalizowanych środowisk oraz na ich uczestnictwo w ofercie dostępnej w organizacjach uczestniczących w projekcie. 

 

Uczestnicy projektu będą zajmować się następującymi kwestiami:

- System edukacji wspierający uczniów z trudnościami w uczeniu się.

- Praca z mniejszościami (Romowie, Travellers w Irlandii). 

- Rozwijanie wiedzy uczestników (szczególnie kierowników działów HR organizacji uczestniczących w projekcie partnerskim) na temat pracy ze społecznościami marginalizowanymi.

- Umożliwienie głównym kierownikom wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem rynku pracy i europejskiego systemu edukacji w poszczególnych krajach partnerskich.

- Doradztwo zawodowe i ogólne poradnictwo dot. kształcenia dla uczniów ze środowisk marginalizowanych będzie jednym z kluczowych zagadnień projektu.

Mamy nadzieję, że projekt wpłynie na wdrażanie rozwiązań w obszarze edukacji, szkoleń i instytucji dla osób marginalizowanych.

Metody pracy stosowane w ramach projektu będą obejmować wykłady, dyskusje, pracę w grupach, burzę mózgów, wyjazdy oraz wizyty w instytucjach, które aktywizują członków marginalizowanych społeczności. Mamy nadzieję, że seminaria/konferencje będą miały charakter empiryczny i dostarczą kierownikom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych pomysłów i rozwiązań, które będą mogli stosować w pracy w swojej organizacji.

 

Formularz kontaktowy

Wprowadź kod
 

Wszystkie pola są wymagane
Ilość odwiedzin: 830874

Współpraca

Współpraca:  CZ IR PL TR
Wykonanie: Marek Domrzał
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.