Improving opportunities

Zwiększanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dla społeczności zmarginalizowanych

Wybór języka

EN PL CZ TR

Ustawienia dla niedowidzących

 K 
A  A  A

Partnerzy

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Treść

Harmonogram projektu

Poniższa sekcja zawiera przyjęty schemat spotkań z przewidywanymi terminami i miejscami wizyt oraz podejmowaną tematyką na danym spotkaniu. Uzupełnieniem mobilności są działania upowszechniające projekt oraz jego rezultaty, przeprowadzone przez partnerów projektu. Ich wykaz (w języku angielskim) znajduje się w sekcji "Działania upowszechniające" po lewje stronie w menu.

Mobilności:

L.p.

Data

Miejsce

Tematyka

Uczestnicy

 1

14. – 16. listopada 2011

Jablonec n. Nisou (Republika Czeska)

Spotkanie rozpoczynające projekt.

Szczegłowe informacje w raporcie ze spotkania (link).

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.

 2

11. stycznia 2012

Jablonec n. Nisou (Republika Czeska)

Spotkanie robocze partnera polskiego z partnerem czeskim

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Czech Republic.
2. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.

 3

17. 20. stycznia 2012

Jablonec n. Nisou (Republika Czeska)

Spotkanie robocze partnera tureckiego z partnerami czeskimi

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
3. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turcja.

 4

29. luty 2. marca 2012

Trabzon (Turcja)

Zapoznanie partnerów z Practise Firms oraz działaniami podnoszącymi wiedzę na temat zapotrzebowania na zawody skierowanymi do uczniów oraz studentów i innymi działaniami na rzecz grup zmarginalizowanych.

Szczegłowe informacje w raporcie ze spotkania (link).

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Czech Republic.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.
5. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turkey.

 5

22. – 25. kwietnia 2012

Ennis (Irlandia)

A) Travellers i Romowie.
B) Długotrwale bezrobotni.

Szczegłowe informacje w raporcie ze spotkania (link).

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.
5. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turcja.

 6

10. – 12. czerwca 2012

Wałbrzych,    Szczawno-Zdrój  (Polska)

Zaprezentowano problematykę dotycząca osób przedwcześnie opuszczających system edukacji oraz dotyczącą wsparcia na rzecz osób długotrwale bezrobotnych.

Szczegłowe informacje w raporcie ze spotkania (link).

 

 

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.
5. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turcja.

 7

24. – 26. Października 2012

Ennis (Irlandia)

 A) Długotrwałe bezrobocie - będziemy przyglądać się strategiom badającym długotrwałe bezrobocie,
B) Przegląd wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych,
C) Przegląd wsparcia dla bezrobotnych (dokonywanie porównań między krajami Partnerstwa),
D) Inne:
- Wgląd w ESOL (English for Speakers of other Languages)  program prowadzony przez Clare VEC - "Język angielski dla osób mówiących innymi językami",
- University of Limerick - program Access,
- Youthreach - program prowadzony w Clare.

Szczegłowe informacje w raporcie ze spotkania (
link).

 1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Ireland.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Poland.

 8

1. 5. grudnia 2012

Liberec (Czech Republic)

Gownymi tematami były programy edukacyjne dla osób bezrobotnych oraz kwestie jakości edukacji oraz porównanie podejścia do zagadnienia długotrwale bezrobotnych w krajach partnerskich.

Szczegłowe informacje w raporcie ze spotkania (link).

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Czech Republic.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Czech Republic.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.
5. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turcja.

 9 26. 30. Stycznia 2013 Turcja (Trabzon)

Poruszona została tematyka związana z poradnictwem zawodowym oraz przybliżono ideę jednego z rozwiązań wspierającego przedsiębiorczość młodych ludzi tj.  Practise Firms.

 

Szczegłowe informacje w raporcie ze spotkania (link).

1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.
5. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turcja.
 10 13. 17. kwietnia 2013  Dublin (Irlandia) Przedstawienie modeli dobrych praktyk, opracowanych w poszczególnych krajach partnerskich, które dotyczą udzielanego wsparcia członkom społeczności uznawanych za marginalizowane, czyli tych, które mogą mieć trudności z dostępem do  zatrudnienia, czy niewielkim udziałem w rynku edukacji i szkoleń.  1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.
5. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turcja.
 11  23. 25. czerwca 2013  Wrocław (Polska)  Konferencja podsumowująca  1. Úřad práce CZ – Jablonec nad Nisou, Republika Czeska.
2. EDUCA- vzdělávací centrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
Republika Czeska.
3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres),Ennis, Irlandia.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych, Polska.
5. Trabzon Milli Egitim Müdürlügü, Trabzon, Turcja.

 

Ilość odwiedzin: 830886

Współpraca

Współpraca:  CZ IR PL TR
Wykonanie: Marek Domrzał
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.